Společně proti AIDS

Potřebuješ HIV test? Přijď za námi.

Ke všem testům poskytujeme kompletní servis a poradenství. A to vše v neformálním vstřícném duchu. S námi se se můžeš bavit o všem, co tě zajímá bez zbytečného ostychu. A naopak se nemusíš obávat, že by došlo k nějakému nepříjemnému „kázání“ nebo odsuzování. Bereme život takový, jaký je.

V současné době máme k dispozici testy:

Kde v nejbližší době budeme dělat testy (ve dny akcí se lze domluvit i individuálně v daném městě):

 • Po domluvě na akcích Kluci.info
 • V ostatních termínech kdekoliv v ČR po individuální domluvě.

Děláme anonymní HIV testy ze „slin“

Od 21. dubna 2008 jsme pro tebe ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro AIDS připravili novou možnost nechat si udělat test na HIV.

Stručně o testech ze „slin“ a jejich spolehlivosti

Jde o reagenční testy, které indikují výskyt specifických bílkovin v ústní tekutině (nejedná se tedy čistě o sliny). Negativní výsledek je spolehlivý srovnatelně s testy z krve. Reaktivní („pozitivní“) výsledek je nutné ověřit konfirmačním testem z krve. Toto ověření probíhá i u všech ostatních testů, ale pokud je již odebrán vzorek krve, není potřeba odebírat nový.

Výhody testu:

 • Proveditelnost odběru téměř kdekoliv v terénu.
 • Neinvazivní bezbolestná metoda.
 • Anonymita
 • Spolehlivost negativního výsledku.
Nevýhody testu:
 • Nutnost čekat cca 2 týdny na výsledek (doba zpracování záleží na laboratoři).
 • Pro případné ověření reaktivního výsledku nutnost nového odběru krve.

Cena testu

V minulosti byly testy zcela zdarma, ale nyní musíme nakupovat materiál a máme i další výdaje s každým testem. Proto žádáme o poskytnutí dobrovolného přispěvku částkou minimálně 30 Kč na veřejnou sbírku „Společně proti AIDS“, ze které je naše činnost hrazena. Přispět lze po domluvě předem na sbírkový účet nebo přes PaySec. Jednodušší je přispět přímo na místě do pokladničky (na speciálních akcích) nebo zápisem do sběrací listiny. Podrobnosti jsou na stránkách sbírky.

Co je ze sbírky hrazeno:

 • Transport vzorků do laboratoře.
 • Cestovné na testování.
 • Telefony.
 • Tisk průvodek ke vzorkům a informačních letáků.
 • Nákup odběrových souprav na testy.
 • Související preventivní aktivity (bude-li dostatek prostředků).

Kam můžeš na test přijít

Odběry děláme na téměř všech našich akcích (Kluci toulaví, FanFilm, Čaj o osmé a jiné), ale může se stát, že na konkrétní akci nebude možné uspokojit všechny zájemce, proto je dobré se domluvit předem.

Dále nás můžeš potkat na akcích jiných sdružení a skupin, popřípadě v některých klubech a zařízeních, ale v tomto případě se rozhodně nespoléhej na náhodu a domluv se předem. Samozřejmě, je-li v klubu vyhlášena akce (viz žlutý obdélník výše), není potřeba se domlouvat. Na těchto akcích je testů dostatek.

Kontakty:

 • e-mail: testy@spolecneprotiaids.cz
 • jabber: info@jabber.spolecneprotiaids.cz
 • telefon: 530 330 300, 778 140 770 - nejsou zapnuty non-stop, proto zkoušej, dokud se nedovoláš :-).

V současné době nás potkáš hlavně v Brně, ale postupně rozšiřujeme tuto možnost i do dalších měst.

Průběh testu

Vlastní odběr vzorku je jednoduchý. Odběrovou tyčinkou si vytřeš podle pokynů dásně a vložíš ji do transportní zkumavky. Zkumavku odesíláme do Národní referenční laboratoře pro AIDS ve Státním zdravotním ústavu. Pak už jen stačí počkat a po dohodnuté době (cca 7 až 21 dní - stačí sledovat datum v modrém obdélníku výše) si s námi domluvit schůzku, kde se dozvíš výsledek, nebo se ti ozveme sami. Podle domluvy. Výsledky sdělujeme zásadně osobně a jen tobě. Rozhodně ti bude odmítnuto sdělení výsledku po telefonu, mailem nebo jinak než osobně, a to bez ohledu na to, jaký je výsledek testu. Prosíme, nepřemlouvej nás k porušení těchto pravidel. Zbytečně bys nám tím jenom znepříjemňoval práci.

Pokud je test negativní, vše tímto pro tebe končí.

Pokud vzorek reagoval, doporučíme ti zdravotnické zařízení, se kterým máme dohodnutou spolupráci. Odběr krve je v tomto případě nutný, aby se vyloučil případný falešně pozitivní výsledek a naopak, pokud jsi skutečně HIV pozitivní, pro stanovení další léčby.

I v případě, že jsi skutečně HIV pozitivní, můžeš počítat s naší další pomocí a podporou, pokud budeš chtít. Samozřejmě i pak zůstane vše v anonymitě.

Anonymita a důvěrnost údajů

Do laboratoře se spolu se vzorkem posílá pouze nick a pro statistické zpracování rok narození a národnost. Samozřejmě ten, kdo odběr provedl musí mít na tebe funkční kontakt, aby ti mohl sdělit výsledek. On je také jediný, kdo tvůj výsledek zná. Svou mlčenlivost musel stvrdit podpisem a je dána zákonem (jedná se o údaje na úrovni lékařského tajemství). Samozřejmě jeho spolehlivost je zaručena i pečlivým výběrem těchto osob.

INSTI testy z kapky krve

Od jara 2011 máme k dispozici testy z kapky krve ze špičky prstu. Upozorňujeme, že ačkoliv jsou tyto testy volně dostupné, nejsou určeny pro sebetestování. V mnoha reklamách na internetu i jinde vypadá provedení testu jednoduše, což také je. Komplikace mohou ovšem nastat, když některá část testu začne probíhat jinak, než je ukázáno, a to se může snadno stát. Další věcí je správná interpretace výsledku a posouzení správnosti provedení testu. Tyto důležité věci nejsou laikům běžně známy a v příbalovém letáku jsou popsány na úrovni pro lékaře.

Stručně o testech INSTI a jejich spolehlivosti

Jde o reagenční testy, které indikují výskyt protilátek v krvi. Negativní výsledek je spolehlivý srovnatelně s testy z žilní krve. Reaktivní („pozitivní“) výsledek je nutné ověřit konfirmačním testem z krve. Toto ověření probíhá i u všech ostatních testů, ale pokud je již odebrán vzorek krve, není potřeba odebírat nový.

Výhody testu:

 • Okamžitý výsledek testu
 • Relativně bezbolestná metoda.
 • Anonymita
 • Spolehlivost negativního výsledku.
Nevýhody testu:
 • Nutnost zaplatit cenu testu.
 • Pro případné ověření reaktivního výsledku nutnost nového odběru krve.

Cena testu

Test u nás stojí 300 Kč. Výtěžek z prodeje testu je v plné výši určen na úhradu vedlejších nákladů s naší činností v boji proti AIDS. Tyto peníze nedostává žádná osoba.

Kam můžeš přijít

Můžeš nás potkat na různých akcích našich i jiných sdružení a skupin, popřípadě v některých klubech a zařízeních, ale v tomto případě se rozhodně nespoléhej na náhodu a domluv se předem. Samozřejmě, je-li v klubu vyhlášena akce (viz žlutý obdélník výše), není potřeba se domlouvat. Na těchto akcích je testů dostatek.

Kontakty:

 • e-mail: testy@spolecneprotiaids.cz
 • jabber: info@jabber.spolecneprotiaids.cz
 • telefon: 530 330 300, není v provozu non-stop, proto zkoušej, dokud se nedovoláš :-).

V současné době se pohybujeme po celém území ČR, ovšem je potřeba se na setkání předem domluvit.

Anonymita a důvěrnost údajů

Žádné osobní údaje nepředáváš, takže anonymita je zcela zaručena. Přesto člověk, který poskytuje informace a další rady, svou mlčenlivost musel stvrdit podpisem a je dána zákonem (jedná se o údaje na úrovni lékařského tajemství). Samozřejmě jeho spolehlivost je zaručena i pečlivým výběrem těchto osob.

V každém případě nabízíme následnou anonymní pomoc i podporu v případě reaktivního výsledku testu.

Elektronický certifikát

Na žádost uplatněnou předem je možno nechat si vystavit elektronický certifikát, do kterého lze zapsat i výsledek testu. Tyto certifikáty mohou být na jméno nebo na nick. Jsou však použitelné pouze v rámci systému certifkátů a elektronických podpisů Kluci.info. Nelze je tedy uplatnit na žádných oficiálních místech.

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci