Společně proti AIDS

Krevní HIV testy

Pro lepší porozumění textu a jednotlivých údajů je vhodné si napřed přečíst text o HIV testech obecně.

Testy na HIV ze žilní krve jsou v současné době nejvíce uznávané u nás. Odběr vzorku krve provádějí pracoviště klinik infekčních chorob, AIDS centra, Dům světla, Národní referenční laboratoř, ale i kterýkoliv praktický lékař.

Parametry testu

  • Vyhodnocovací test: Elisa
  • Testovaná látka: Antigen P24 a protilátky gp41, gp36
  • Imunologické okno: 2-3 měsíce s přihlédnutím k aktuálním podmínkám. P24 lze testovat již výrazně dříve (v extrémním případě po třech týdnech), ale výsledek je značně nespolehlivý.
Případný konfirmační test se dělá přímo ze vzorku odebraného k původnímu testu.

Statimová verze testu

Výraz „Statimový“ znamená, že test je vyhodnocen přednostně mimo pořadí. Obvykle se za toto upřednostnění musí připlácet kolem 200 Kč. Ačkoliv laboratoř obvykle slibuje výsledek do dvou hodin (nejpozději do druhého dne dopoledne), je potřeba mít na paměti. že jakýkoliv výsledek, kromě jednoznačně negativního, se musí konfirmovat a v tom případě test trvá cca týden stejně jako test obyčejný.

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci