Společně proti AIDS

INSTI HIV testy prodávané v lékárnách

Pro lepší porozumění textu a jednotlivých údajů je vhodné si napřed přečíst text o HIV testech obecně.

Ačkoliv reklama k tomu nabádá, INSTI test není určen pro sebetestování!!! Test je určen výhradně pro zdravotnická zařízení a tomu odpovídá i návod, který je dlouhý, nepřehledný a neobsahuje informace, o kterých se předpokládá, že je zná zdravotnický perzonál, ale nikoliv laik. Jen odborník dokáže správně posoudit vhodnost testu, vyhodnodit jeho výsledek a doporučit správný další postup.

Parametry testu

  • Vyhodnocovací test: INSTI
  • Testovaná látka: Protilátky gp41, gp36
  • Imunologické okno: 3 měsíce s přihlédnutím k aktuálním podmínkám.
Pro případný konfirmační test je potřeba odebrat vzorek žilní krve.

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci