Společně proti AIDS

Obecné podmínky pro besedy

Tato stránka obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy pořadatelů. Tedy ty podmínky, které jsou společné pro všechny besedy.

  • Místo: besedy jsou zásadně u vás. My nemáme k dispozici žádné prostory. V případě potřeby lze domluvit pronájem prostor třetích stran - tento případný pronájem není součástí ceny besed.
  • Vybavení: Z technické vybavení je potřeba dataprojektor (zejména pro starší účastníky není bezpodmínečně nutný, ale určitě je vhodný) s připojením přes VGA kabel + elektrická přípojka pro notebook. Také je vhodné, aby bylo připraveno připojení zvuku, protože během besedy může být promítán audiovizuální materiál (vhodný pro věk účastníků).
  • Přítomnost učitele na školních besedách: Ačkoliv z naší strany byla přítomnost učitele na besedě vítána, protože by s obsahem měl v další výuce pracovat, často se nám stává, že žáci v jeho/její přítomnosti jsou uzavření, nekomunikují a obávají se upřímně projevit. Z tohoto důvodu jsme přehodnotili vztah k této otázce a přítomnost učitele nedoporučujeme. V každém případě je to otázka konkrétních vztahů mezi žáky a učitelem, a proto rozhodnutí ponecháváme na škole. Pokud je učitel přítomen, žádáme, aby neodpovídal místo žáků na dotazy, které mají za účel rozproudit diskusi a celkově spíše zastával roli pozorovatele. To však nebrání tomu, aby pokládal dotazy podobně jako žáci.
  • Autorská ochrana: Obsah besed je autorsky chráněn a nelze z nich pořizovat záznamy, které by porušovaly autorské právo, především proto, že používané příběhy a ukázky nejsme oprávněni užít mimo verbální sdělení během těchto besed.
  • Maximální počet žáků školních besed: Jedna třída. S větším kolektivem se hůře pracuje.

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci