Společně proti AIDS

Cena besedy

Cena besedy se stává ze dvou částí, a to hodinové sazby a ceny dopravy, kteráje počítána jednou za celý den bez ohledu na počet besed. Například menší školy mohou tyto náklady snížit i tak, že se dohodnou dvě školy v blízkých obcích. Nejsme plátci DPH.

Hodinová sazba

V současné době je hodinová sazba spočítána podle následujícího klíče bez ohledu na počet účastníků:

 • Varianta M: 250 Kč za každou hodinu.
 • Ostatní varianty:
  • 1. hodina: 300 Kč
  • 2. hodina téže besedy: 200 Kč
  • 3. hodina téže besedy: 100 Kč (pokud však se jedná o jedinou hodinu v dané škole a daný den, pak se částka zvyšuje na 250 Kč)

Cena za dopravu

Cenu za dopravu účtujeme v cenách skutečných jízdenek hromadné dopravy za podmínky, že hromadnou dopravu bude možné požít. V ostatních případech autem. Přesnou cenu je třeba stanovit dohodou v konkrétním případě.

Přibližné ceny za dopravu (dohromady tam i zpět) lze orientačně určit takto:

 • V Brně: 0 Kč.
 • V rámci IDSJmK: Cenu lze přibližně určit z čísla zóny, ve které se misto besedy nachází. Pokud obecně má číslo zóny tvar ABC, pak cenu lze vypočítat podle vzorce:
  • 1<A<8 => cena=(B+1)x13 Kč
  • A>7 => cena=(B+9)x13 Kč
   výjimky:
   • C=0 => cena může být až o Bx13 Kč nižší
   • A=9 a současně C=5 => cena může být až o 13 Kč nižší
   • maximální cena je 150 Kč
 • Mimo IDSJmK: podle tarifu dohodnutého způsobu přepravy.
 • Autem: podle obecně platných sazeb náhrad.

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci