Společně proti AIDS

AIDS si nevybírá, vyber si ty!

Interaktivní beseda se zdravotně preventivním obsahem v oblasti prevence HIV/AIDS poskytne účastníkům základní informace, jak snížit nebezpečí infekce, omezit rizikové sexuální chování a současně stimuluje k uvědomělému dodržování těchto pravidel.

Východiska: České republika byla organizací UNAIDS prohlášena za stát s koncentrovanou epidemií HIV/AIDS. Současná situace v této oblasti není ani tak kritická celkovým počtem zjištěných nakažených (2307 k 30.9.2014), jako skutečností, že počet nově infikovaných narůstá se stále stoupající rychlostí. A dále skutečnost, že zjištěné případy jsou jen špičkou ledovce. Ačkoliv to není ze statistik na první pohled zřejmé, z pohledu HIV/AIDS je nejohroženější skupinou mládež. Z oficiálních dat například vyplývá, že heterosexuální muži nejvíce podceňují riziko a pokud se nakazí v mladém věku, vinou nedostatečné informovanosti zjistí svůj stav až po několika letech, čímž se jako mládež už statisticky neprojeví.

Rizikovost jednání mladých lidí je dána zejména podceněním rizika možnosti infekce, falešnou představou možností léčby, nedoceněním důsledků onemocnění, nezodpovědným přístupem k životu. Největší riziko přitom představuje dnes běžná částečná znalost, kdy mladému člověku chybí podstatné informace, ale přitom žije ve falešné představě dostatečné informovanosti. Navíc se i v dnešní době stále setkáváme s vyloženými nepravdami.

Hlavní cíle: Omezit nárůst infekce HIV pomocí dílčích cílů: Poskytnout účastníkům ucelenou informaci o riziku HIV/AIDS, způsobech přenosu a možnostech maximálního snížení rizika nákazy, vysvětlit zásady bezpečnějšího sexu, seznámit s postupy testování HIV, vzbudit zájem o odpovědný přístup k životu a následné omezení rizikového sexuálního chování. Dále seznámit účastníky s možnostmi získání dalších informací a vyhledání pomoci v případě potřeby.

Vedlejší cíle: Upozornit na ostatní sexuálně přenosné infekce, zejména na ty, které se snadno přenášejí praktikami z hlediska HIV považovanými za „bezpečné“. Upozornit na nebezpečí rizikového chování na diskotékách, v klubech a dalších zařízeních nejen ze zdravotního hlediska, ale i z hlediska obecně bezpečnostního. Podpořit rozvoj zdravého životního stylu.

Průběh besedy: Největší důraz během besedy je dáván na neformální metody vzdělávání, zejména formou diskuse. Během krátkého úvodu jsou účastníci seznámeni s obsahem besedy a okruhem dotazů, k jejichž kladení jsou vyzváni. Pokud zpočátku nemají účastníci dotazy, začne se ptát lektor na rozproudění diskuse (dotazy typu: Kdo si myslí, že se ho to netýká? Potkali jste už někdy někoho HIV pozitivního? Určitě nepotkali, nebo to jen nevíte? Jak se to pozná? Jak dlouho můžete nosit v peněžence nebo kapse riflí kondom, aby ještě byl bezpečně použitelný? Lze HIV infekci vyléčit? Kam se můžete obrátit, když se potřebujete na něco zeptat? Kam se můžete obrátit, když potřebujete test na HIV? ... ).

Během diskuse jsou do odpovědí lektorem vloženy základní informace, které je potřeba účastníkům předat:

  • Jak se přenáší a nepřenáší HIV.
  • Zásady bezpečnějšího sexu.
  • Které sexuální praktiky jsou nebezpečnější než jiné a proč? (přiměřeně věku)
  • Zásady správného životního stylu (stálý/á partner/ka, promiskuita, ...).
  • Kdy a kde lze získat informace, udělat test HIV.
  • Jak probíhá test, co je k němu zapotřebí.

Beseda je pro účastníky atraktivní díky využití reálných příběhů, které se opravdu staly. Lektor zde využívá osobních poznatků, které získal při preventivní práci v terénu, zejména na diskotékách a klubech navštěvovaných mládeží. Při těchto akcích se mladí lidé svěřují s nejintimnějšími zážitky s vědomím, že anonymizované příběhy budou využity právě k preventivním účelům.

Účastníci besedy obdrží i kontakty, které mohou v budoucnu v případě potřeby použít. Leckdy těchto kontaktů využívají i po letech.

Varianty besedy: V závislosti na věku je beseda připravena v několika variantách, které na sebe různě navazují (varianty označené podle tříd ZŠ, jsou také určeny věkově odpovídajícím třídám škol jiných; varianty označené SŠ jsou určeny obecně mládeži nad 15 let):

VariantaPro věkPopisDop. délka
M7. tř. ZŠ Základní seznámení s původcem infekce a průběhem nemoci. Stručný přehled způsobů přenosu infekce a možnosti ochrany a léčby bez detailů neúměrných věku účastníků besedy. Jde o základní přehled doplněný o vhodné zdroje dalších informací, které žáci mohou v případě potřeby využít. 1 hod.
A8. tř. ZŠ Podrobné seznámení s infekcí, průběhem nemoci, způsoby přenosu a možnostmi ochrany, testování a léčby, postexpoziční a preexpoziční profylaxe. Základy bezpečného chování, snížení rizika nákazy bez detailů neúměrných věku účastníků. 2 hod.
B9. tř. ZŠ
absolventi varianty A
Navazuje na variantu A, zopakování důležitých znalostí, seznámení s novými objevy v oboru. Detailní seznámení s možnostmi omezení rizikového chování (s důrazem na rizikovost prostředí diskoték a podobných akcí), se zásadami bezpečnějšího sexu.
Varianta vychází z předpokladu, že pro mnohé účastníky toto může být poslední beseda tohoto zaměření v životě.
2 hod.
C9. tř. ZŠ
mimo absolventy varianty A
+ SŠ
Kombinace variant A a B.
U žáků ZŠ vychází z předpokladu, že pro mnohé účastníky toto může být poslední beseda tohoto zaměření v životě.
U studentů SŠ vychází z faktu, že jsou již ve věku, kdy potřebují mít všechny potřebné znalosti pro omezení rizika a většinou neabsolvovali žádnou z předchozích variant.
Doporučujeme zvážit rozložení besedy na více dní.
3 hod.
DSŠ absolventi varianty C Navazuje na variantu C popř. D. Zopakování důležitých znalostí, seznámení s pokroky v oboru. Diskuse o zásadách bezrizikového chování, bezpečnějšího sexu, osobní bezpečnosti na akcích. Diskuse o osobních zkušenostech účastníků (s možností anonymního sdělení). 2 hod.

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci