Společně proti AIDS

Společně proti AIDS - veřejná sbírka

Proč?

Během počet evidovaných osob nakažených virem HIV již výrazně překročil 2000. Mnohem více než toto číslo je však alarmující vývoj nárůstu této infekce. V současné době je za jeden rok přibližně stejný počet nově infikovaných jako za tři roky v době před deseti lety. Za této situace více než kdy jindy vystupuje do popředí nutnost prevence. Nejúčinnejší prevence je ta, která probíhá na místech, na kterých nejvíc dochází k rizikovému chování.

Co s tím?

Občanské sdružení Společně proti AIDS se soustavně věnuje zdravotně preventivní činnosti v této oblasti, zejména v gay klubech a diskotékách. Aby bylo možné tyto aktivity rozvinout v co největší šíři, vyhlašuje sdružení veřejnou sbírku na podporu projektů prevence HIV/AIDS. Ze sbírky bude financována preventivní činnost v terénu, zejména zaměřená na nejohroženější část populace. Jen některé z rizikových skupin obyvatelstva jsou dostatečně pokryty zdravotně preventivními aktivitami, zatímco dostatečně účinný celostátní program prevence pro gay komunitu u nás chybí.

Přitom už v minulosti se jednoznačně prokázalo, že nárůst infekce je tím větší, čím méně úsilí se věnovalo prevenci. A tak zatímco zájem společnosti o problematiku HIV/AIDS klesá, počet nakažených osob stoupá s narůstající rychlostí. Je tedy nezbytně nutné věnovat více úsilí preventivní práci v této oblasti.

Naše projekty

Již řadu let se věnujeme mimo jiné zdravotně preventivní činnosti v oblasti HIV/AIDS, zejména terénní práci na gay diskotékách a klubech.
 • Společně proti AIDS
  HIV testy a poradenství převážně v gay klubech a diskotékách probíhají už od roku 2008 (s přestávkou způsobenou nedostupností testů a nedostatku prostředků). Nyní by měl v co nejkratší době pokrýt všechny kluby v ČR, pokud budou chtít spolupracovat. Samozřejmě bude fungovat přímé spojení pro všechny, kteří budou mít zájem o poradenství a testy. Největším ohrožením je v současné době omezený státní rozpočet a z toho plynoucí hrozba, že právě z výnosu této sbírky budeme muset nakupovat materiál pro odběr vzorků na testy.
 • Než rozepneš kalhoty, zapni mozek!
  Preventivní kampan proti HIV/AIDS zaměřená především na šíření těch informací, které chybějí. Zejména s ohledem na zkušenosti získané v terénu při projektu Proti AIDS v první linii.

Jak přispět

Možnosti jak přispět na uvedené programy proti AIDS:

 • Zasláním peněz na účet 2300056611/2010, variabilní symbol: 60 001 (poplatek podle sazebníku tvé banky popř. pošty nebo vložením hotovosti na pobočce Fio (poplatek 30 Kč). Pro jednoduchost lze použít QR kód vpravo. Předvyplněnou částku 50 Kč samozřejmě lze změnit.
 • Zápisem do sběrací listiny. Sběrací listiny musí být potvrzeny obcí. Jejich vyúčtování je kontrolováno krajským úřadem.
 • Vložením částky do pokladničky. I ty musí být zapečetěny obcí. Úředníci obce jsou také přítomni při jejich otevření a vyúčtování.
 • Zaplacením přímo do pokladny oproti pokladnímu dokladu.
 • Systémem internetových mikroplateb PaySec.

Jak kontrolovat

Vybrané peníze jsou všechny soustředovány na transparentním účtu. Na adrese https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300056611 může kdokoliv kdykoliv zjistit, jak bylo s penězi naloženo.

Že je sbírka řádně evidována a pod kontrolou úřadů, lze ověřit na webu Ministerstva vnitra ČR, a to včetně čísla sbírkového účtu.

Kontakty

e-mail: info@spolecneprotiaids.cz

jabber: info@jabber.spolecneprotiaids.cz (včetně Google talk)

telefon: 530 330 300, 778 140 770

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci

POMOZ I TY!

Přispěj QR platbou na sbírku Sbírkový účet: 2300056611/2010 variabilní symbol: 60001

I malá částka pomůže.
Díky