Společně proti AIDS

O HIV testech obecně

Testy na HIV nikdy nezjišťují přítomnost viru v těle, ale sledují výskyt určitých specifických bílkovin. Těmito bílkovinami jsou protilátky (mezinárodně označované Ab) a antigeny (Ag). Zjišťovat přímo přítomnost viru v těle je sice také možné, ale složité, zdlouhavé a drahé, a proto se to běžně nedělá. Z toho vyplývají určitá omezení testů.

Antigeny se začnou v těle objevovat přibližně po třech týdnech od infekce. V této době začínají být detekovatelné testy. Asi o týden později tělo vytvoří tak velké množství protilátek, že antigeny již nejsou detekovatelné. Přibližně po šesti týdnech od infekce antigeny v těle začnou ubývat. Následně začínají být testem zjistitelné protilátky. Tento stav pak již trvá až do propuknutí nemoci AIDS. Z toho plyne základní omezení testu: test lze provést až po uplynutí tzv. imunologického okna. Délka imunologického okna závisí na typu testu, na momentálním zdravotním stavu testované osoby a dalších faktorech.

Parametry testů

U všech testů se uvádějí dva základní parametry spolehlivosti:

  • Citlivost udává schopnost testu detekovat infikované osoby.
  • Specifičnost je schopnost testu identifikovat všechny neinfikované osoby.
Všechny běžně používané testy HIV jsou citlivostní. To znamená, že mají co nejvyšší citlivost, a tedy by neměly dávat falešně negativní výsledek.

Výsledky testů

Výsledek testu vlastně udává množství detekované protilátky nebo antigenu ve vzorku. V závislosti na tomto množství rozlišujeme čtyři základní kategorie výsledku:

  • Negativní (nereaktivní) výsledek znamená, že sledované látky je podlimitní množství. Závěrem v takovém případě je, že testovaná osoba nebyla infikována před dobou odpovídající imunologickému oknu s pravděpodobností odpovídající citlivosti testu.
  • Reaktivní výsledek vypovídá, že bylo detekováno vyšší než stanovené množství látky. Vzhledem k tomu, že test může reagovat i na jiné protilátky než odpovídající viru HIV, je nutné ještě provést tzv. konfirmační test, který je složitější, delší a dražší, ale mnohem přesnější. Teprve až podle výsledku konfirmačního testu lze určit, zda je testovaná osoba HIV pozitivní.
  • Neurčitý (nejasný) výsledek znamená, že množství látky bylo zjištěno blízko limitní hranice. I v tomto případě je nutno provést konfirmační test.
  • Neplatný výsledek se vyskytuje málokdy. Převážně se jedná o případy, kdy je vzorku malé množství nebo byl nějakým způsobem znehodnocen. Podle okolností se buď test opakuje, nebo je rovnou proveden konfirmační test.

Děkujeme za podporu

Ignum
Mládež v akci